top of page

NAPA Talks

by Aurika 2020–11–05

13:00–13:30
Design, solving problems

Consumer culture is constantly changing & so does the design. Let’s overview small but impactful design innovations over the last few decades.

Gabija Platūkytė (Senior Designer) / étiquette

Lecture in Lithuanian

 

Dizainas, sprendžiantis problemas  

Kintanti vartojimo kultūra lemia dizaino sprendimus. Ne atvirkščiai. Apžvelkime kelis pavyzdžius kaip dizainas gerina gyvenimo kokybę.

Gabija Platūkytė (Vyriausioji dizainerė) / „étiquette“

Pranešimas lietuvių kalba

13:35–14:05
Teaching packaging design

How to convey the essence of packaging design with little time and limited resources?

Meelis Mikker (Designer)

Lecture in English

 

Pakuotės dizaino mokymai 

Kaip perteikti pakuočių dizaino esmę turint mažai laiko ir ribotus resursus?

Meelis Mikker (Dizaineris)

Pranešimas anglų kalba

14:10–14:40
How to come up how to pack

Inspirations and insights. Estetics, ecology and enduring value.

Aurimas Kadzevičius (Creative Art Director) 

Lecture in Lithuanian

 

Kaip sugalvoti kaip supakuoti

Inspiracijos ir įžvalgos. Estetika, ekologija ir išliekamoji vertė.

Aurimas Kadzevičius (Kūrybos vadovas)

Pranešimas lietuvių kalba

14:45–15:30
Digital printing & Personalization - HP Indigo experience

HP Indigo has been leading labels and packaging digital printing transformation for many years. All this time we have been dealing with newest market demands, challenges and opportunities. Great number of advanced technology solutions have been developed by HP and our Customers/Partners, many interesting projects grew into success stories and became references for the industry.

Dmitri Tolstoluzhskyi (Channel Account Manager) / HP Inc

Lecture in English

 

Skaitmeninė spauda ir personalizacija - HP Indigo patirtis 

„HP Indigo“ daugelį metų pirmauja etikečių ir pakuočių skaitmeninės spaudos transformacijos srityje. Visą šį laiką susidūrdavome su naujausiais rinkos poreikiais, iššūkiais ir galimybėmis. HP ir mūsų klientai / partneriai sukūrė daugybę pažangių technologinių sprendimų, daugelis įdomių projektų išaugo į sėkmės istorijas ir tapo pramonės etalonais.

Dmitri Tolstoluzhskyi (HP padalinio klientų projektų vadovas) / „HP Inc“

Pranešimas anglų kalba

15:35–16:05
Packaging as storytelling

We have a lot of examples where Valmiermuiza beer have used different packaging concepts to share stories instead of traditional marketing platforms. In a way they have substituted traditional marketing with packaging concepts.

Mikelis Bastiks (Designer) / Asketic

Lecture in English

 

Pakuotė pasakojanti istoriją 

Turime daug pavyzdžių, kuomet „Valmiermuiza“ alaus gamintojai naudojo pakuotę vietoje komunikacijos tradiciniuose reklamos kanaluose siekdami perteikti istoriją, tokiu būdu keisdami tradicinį marketingą pakuotės pagalba.

Mikelis Bastiks (Dizaineris) / „Asketic“

Pranešimas anglų kalba

16:10–16:40
The art of not growing up

Growing up doesn’t mean losing sense of humour. We all know that being adult is usually dull and hard, so why brands should constantly remind us that? Let’s take a deep dive in to the world of #adulting and new rules of designing for new generation of adults.

Mantas Velykis (Creative Director) / McCann Vilnius

Lecture in English

 

Menas nesuaugti 

Suaugti, nereiškia prarasti humoro jausmo. Visi žinome, kad suaugusiųjų gyvenimas dažniausiai yra nuobodus ir sunkus, tad kodėl prekių ženklai mums tai nuolat primena? Pasinerkime į naują #suaugusiųjų pasaulį ir naujas dizaino taisykles skirtas naujai suaugusiųjų kartai.

Mantas Velykis (Kūrybos vadovas) / „McCann Vilnius“

Pranešimas anglų kalba

16:45–17:30
A backstage view on design in organizations (45min)

For around 45min, I am opening you the doors backstage to FMCG corporations and provide you a truthful, valuable inside look and learning from 2 perspectives:

1) Perspective as a Head of Design: How to implement and scale design (teams) within companies?

2) Perspective as an External Designer: Answering the classic why’s, e.g. on how agency pools are managed, on short deadlines, on design decisions, on briefings and debriefings, etc 

As an outcome, you will leave the event with a better understanding (and empathy) for your clients, how business works, how you can improve collaboration, and how you can increase the value of design.

Silke Bochat (Global Design Leader & Strategist)

Lecture in English

 

Žvilgsnis į dizaino praktikos užkulisius organizacijose (45min)

Pristatyme bus pateiktos vertingos vidinės ižvalgos apie FMCG koorporcijas iš keletos perspektyvų:

1) Dizaino vadovo perspektyva: kaip įmonėse įgyvendinti (Dizaino operacijos) ir išplėsti dizaino praktiką (komandos). Kokios kliūtis, galimybės? Suinteresuotųjų šalių valdymas, vizija ir planas;

2) Išorinio dizainerio perspektyva: atsakymas į klasikinį klusimą Kodėl?, pvz. kaip valdomas agentūrų su kuriomis dirbama sąrašas, apie trumpus terminus, kaip priimami sprendimai dėl dizaino, kaip rengiami instruktažai ir apžvalgos ir t.t. Rezultatas: abi pusės įgis daugiau empatijos suvokdami kaip veikia verslas, geriau supras apie būsimus iššūkius ir kaip juos spręsti; ir būdus, kaip pagerinti bendradarbiavimą ir padidinti projektavimo vertę.

Silke Bochat (Globalaus dizaino lyderė ir strategė) 

Pranešimas anglų kalba

NAPA Talks 2018.
bottom of page